KALİTE POLİTİKAMIZ
Öztekler İnsana ve Çevreye Saygı Duyar
Öztekler, insan haklarına ve onuruna saygı gösterir. Doğayı ve çevreyi korumayı, en yaşamsal ve temel görevlerinden biri olarak kabul eder. Doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekler. Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit eden Öztekler, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafının gerçekleştirilmesini sağlar.